Werkwijze

Bij Onderwijspraktijk Boeien kijken we met een positieve en oplossingsgerichte bril. Dat betekent dat we de sterke kanten van je kind opzoeken en deze inzetten, zodat leren een succes wordt! Dat doen we samen met je kind, en samen met jou.

Onze werkwijze uitgelegd

Iedereen heeft zijn eigen manier van leren, zijn eigen kracht en zijn eigen valkuilen. Wanneer iemand een achterstand oploopt in het onderwijs, dan is het belangrijk dat we de oorzaak daarvan achterhalen. Als we de oorzaak weten, kunnen we het probleem namelijk bij de bron aanpakken.

Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen helpen. Voor de één helpt bijles, de ander is beter geholpen met Remedial Teaching. En dat is nou nét ons verschil met het reguliere onderwijs. We werken altijd vanuit het individu: met ons 4-stappen-plan maken we een plan op maat.

“Jill’s begeleiding is persoonlijk en effectief. Na een paar weken had Dimitri al goede resultaten met begrijpend lezen!”

Erica, moeder van Dimitri

Stap 1: Uitgebreide kennismaking

Tijdens de gratis intake, gaan we in gesprek met jou én met je kind. Daarbij willen we niet alleen helder krijgen wat het probleem is, maar ook uitvinden wat de sterke kanten van je kind zijn, zodat we deze kunnen inzetten bij het leren.

Stap 2: Plan van aanpak

We gaan op onderzoek uit. We vragen gegevens op bij de leerkracht of doen zelf onderzoek. Zodat we precies kunnen bepalen hoe je kind het beste geholpen wordt. We maken een plan op maat en geven aan wat je thuis kunt doen om je kind nog net dat beetje extra hulp te bieden.

Stap 3: Uitvoering

We gaan aan de slag! Op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo werkt je kind aan de doelen die we opgesteld hebben. Misschien leert je kind wel beter als het beweegt, met extra materialen oefent of nog een keer de instructie hoort.

Stap 4: Succes

Aan het einde van de oefenperiode hebben we een gezamenlijke evaluatie en bekijken we welke doelen er al behaald zijn, of we het plan kunnen afsluiten of dat we samen nog verder willen werken.

De vakken

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Begrijpen wat je leest is altijd en overal belangrijk. We gebruiken teksten op het juiste leesniveau, die aansluiten bij de interesse van je kind. Zo kunnen recepten of een handleiding ook heel geschikt zijn om strategieën te oefenen. Je kind leert signaalwoorden herkennen, samenvatten en de hoofdgedachte uit een tekst halen.

Rekenen

Rekenen

Bij kinderen die rekenen lastig vinden gaan we terug naar de betekenis van getallen en getallenlijn. Dit inzicht is essentieel om de steeds moeilijker wordende sommen te begrijpen. Alle zintuigen zetten we in! Met een vierstappenplan leggen we verbanden tussen het verhaaltje en de som. Soms heeft je kind moeite met één onderdeel, bijvoorbeeld klokkijken, tafeltjes oefenen of breuken. We zoomen hier dan uitdrukkelijk op in.

Technisch lezen

Technisch lezen

Lezen moet vooral leuk zijn! Voor kinderen met leesproblemen is dat vaak niet het geval. Daarom gaan we veel met teksten aan de slag, waarna we deze uiteen rafelen in woorden en letters. Door het gebruik van kleur krijgt je kind meer inzicht in de opbouw van het woord. We maken gebruik van een gestructureerde aanpak om te komen tot het vlot en vloeiend lezen van letters, woorden en teksten.

Spelling

Spelling

Zowel werkwoordspelling als het leren schrijven van moeilijke woorden komt aan bod. We geven de leerlingen inzicht in woorden door het gebruik van kleuren, met behulp van de materialen en oefeningen van Taal in blokjes.

Aan de slag

Wij willen verder gaan dan alleen bijles. Ons doel is namelijk niet alleen kinderen helpen bij wát ze moeten leren, maar ook leren we ze hoe ze dit zelf, op een slimme manier kunnen aanpakken. Ze zetten hun talenten in. Wij leren leren!

laten we beginnen