Werkwijze

Wij werken volgens de cyclus van Handelingsgerichte Diagnostiek. Dit is een werkwijze waarbij we vanuit pedagogisch optimisme, kijken naar de kwaliteiten van ieder kind. Daarbij werken we samen met ouders, school en eventuele partners, om zo zicht te krijgen op wat het kind nodig heeft. In samenspraak besluiten we wat de beste aanpak zou zijn, en gaan doelgericht aan de slag.

Zo versterken we het eigenaarschap bij het kind. Hierbij baseren we ons op evidence-based methodieken, dat wil zeggen dat we werken met de best beschikbare informatie, gemeten in de wetenschap, bij de inzet van onze begeleiding en methodieken.

We werken op een handelingsgerichte manier, vanuit de volgende zeven uitgangspunten:

  • Onze werkwijze is doelgericht; na een intakegesprek waarbij we de hulpvraag in kaart brengen schrijven we een Plan van Aanpak. Hierin vertellen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan aanpakken.
  • We kijken naar het kind met al zijn sterke en zwakke kanten; welke factoren kunnen helpen het probleem op te lossen?
  • De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal; wat heeft je kind nodig om zijn probleem op te lossen? We stimuleren, motiveren en leren vaardigheden aan.
  • Daarbij nemen we het kind en de ouders serieus.
  • Er wordt gewerkt vanuit een positieve insteek; we gaan uit van de basisbehoeften van ieder kind: relatie (het kind voelt zich op zijn gemak), competentie (het kind merkt dat het lukt en hij vooruitgaat) en autonomie (het kind wordt serieus genomen en heeft inbreng).
  • We werken samen: niet alleen met je kind, maar ook met ouders en school.
  • Onze werkwijze is systematisch en transparant: signalering, diagnostisering, remediĆ«ring en evaluatie.

Aan de slag

Kinderen willen de wereld om hen heen begrijpen. Vanuit dit pedagogisch optimisme kijken wij naar kinderen; elk kind wil ontdekken en leren. We kijken naar het kind met al zijn sterke en zwakke kanten; welke factoren kunnen helpen het probleem op te lossen? Daarbij sluiten we aan bij de ontwikkelingsfase van het kind en gaan we op zoek naar hoe wij jouw kind het beste kunnen helpen.

laten we beginnen