Wat we doen

Leren

Soms gaat leren niet vanzelf. Remedial teaching is vakkundige hulp op maat voor leerlingen die vastlopen in hun leerproces. Een remedial teacher is een onderwijszorgspecialist; een leerkracht die gespecialiseerd is in hulp aan leerlingen met een leer- en/of gedragsprobleem. Wij begeleiden in de volgende vakken: technisch en begrijpend lezen, rekenen, spelling en schrijven. Ook helpen we kinderen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te ‘leren leren’. Wij sluiten aan bij het niveau van jouw kind en maken een plan op maat. Zo helpen we je kind om het plezier in leren terug te vinden.

Remedial teaching: hulp op maat voor je kind.

Remedial Teaching is vakkundige hulp op maat voor leerlingen die vastlopen in hun leerproces. Een remedial teacher is een onderwijszorgspecialist; een leerkracht die gespecialiseerd is in hulp aan leerlingen met een leer- en/of gedragsprobleem. Alle remedial teachers bij Praktijk Boeien hebben een afgeronde Masteropleiding op onderwijsgebied.

Wij helpen leerlingen op het gebied van technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling.

Je kind komt één of twee keer per week voor een individuele sessie naar Praktijk Boeien. We vinden het belangrijk om betekenis te geven aan de leerstof. Door het verlenen van betekenis worden leerlingen gestimuleerd en gemotiveerd, en leren ze meer. Dit doen we bijvoorbeeld door het gebruik van interessante teksten bij begrijpend lezen of inzicht te geven in de getallenlijn door het springen van getallen. Alle zintuigen worden geactiveerd waardoor leerstof beter beklijft.

 

Daarbij is ons uitgangspunt: eenvoudig als het kan, uitgebreid als het moet. We doen praktisch onderzoek naar didactische vaardigheden of middels aangeleverde toetsgegevens van school.

Studievaardigheden: op een succesvolle manier leren en huiswerk maken.

Niet alleen wát je leert is belangrijk, maar ook hóe je leert. Dat dit voor een groot deel schoolsucces van leerlingen bepaalt, blijkt uit steeds meer onderzoeken. De vaardigheden die nodig zijn voor ‘leren leren’, worden ook wel executieve functies genoemd. Denk hierbij aan het maken van een planning, aan een taak beginnen, doorzetten, omgaan met moeilijkheden, het organiseren van je werk, en inzicht in wat je een volgende keer beter anders kunt doen. Vooral in de vroege tienerjaren, tussen 10 en 14 jaar, vinden er in de hersenen grote veranderingen plaats waardoor deze functies onder druk komen te staan. En net in deze periode gaat je kind de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, waar heel veel zelfsturing en verantwoordelijkheid gevraagd wordt. Goed nieuws: deze vaardigheden worden ontwikkeld tot het 25e levensjaar en kunnen prima geoefend worden.

Om je kind zo goed mogelijk voor te bereiden, bieden wij voor leerlingen in groep 8 en de brugklas begeleiding bij studievaardigheden. Hierbij is Handelingsgericht werken ons uitgangspunt. Door het invullen van een vragenlijst door ouders, de school en het kind zelf, brengen we de zwakke én sterke executieve vaardigheden in beeld. Aan de hand hiervan stellen we een Plan van Aanpak op, waarin we je kind vaardigheden aanleren om goed te ‘leren leren’. Daarbij  maken we gebruik van de methodes en aanpak van school. Je kind gaat tijdens de begeleiding met zijn eigen huiswerk aan de slag, waardoor we meteen zien waar je kind vastloopt. Zo maken we de begeleiding helemaal op maat!

  • Sterke en zwakke executieve vaardigheden; wat is belangrijk om succesvol te zijn op school
  • Het maken van een goede planning voor schoolwerk én vrije tijd, gebruik van een agenda
  • Leerstrategieën; hoe zorg je voor een goede voorbereiding op een toets
  • Het belang van een goede mindset; wat doe je als je blokkeert of als je geen zin hebt om te leren
  • Het creëren van een goede, prettige leeromgeving en het herkennen van afleidingen

Advies bij overstap naar het voortgezet onderwijs

De overstap naar het voortgezet onderwijs is niet niks, het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van  je kind. Je zoekt niet alleen een goede school, maar het is ook belangrijk dat je kind zich er prettig voelt. Wat is wijsheid? Bovendien is dit niet iets wat je dagelijks doet. Soms heb je vragen over het advies van de basisschool of is het gewoon fijn als iemand even met je meekijkt en meedenkt.

Bij Praktijk Boeien gaan we uit van de totale ontwikkeling van je kind. Kindkenmerken vinden we de belangrijkste factor voor een advies. Daarnaast kijken we naar de gegevens van school zoals de leerprestaties, leerlingvolgsysteem en het eindadvies. Onze ervaring is dat het hoogste niveau niet altijd het beste hoeft te zijn. We geven je eerlijk advies en kijken daarbij welk niveau past bij jouw kind.

Vragen of direct aan de slag? Neem contact op

wat we ook doen

Gedrag

Soms laten kinderen gedrag zien waar je als ouder even geen antwoord op hebt. Je kind wordt bijvoorbeeld snel boos of slaapt slecht. Samen bekijken we het gedrag, en geven je inzicht in de emoties en gedachten die hieraan ten grondslag liggen.

Verder lezen

Begeleiden

Wij helpen kinderen zich in de juiste richting te ontwikkelen. Dat doen we door middel van het aanbieden van teamtrajecten aan pedagogische medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs. We bieden ook ondersteuning aan individuele kinderen.

Verder lezen

Vragen of direct aan de slag? Wij staan klaar voor je.