Wat we doen

De werkdruk op scholen is ongekend hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 8 leerlingen iets extra’s nodig heeft. Extra aandacht geven aan deze kwetsbare leerlingen is voor leraren bijna ondoenlijk. Kinderen lopen achterstanden op bij taal of rekenen, of kampen met moeilijk gedrag of sociaal-emotionele problemen. Dit is precies waar wij willen en kunnen bijspringen voor kinderen en hun ouders, maar ook voor scholen.

In de Coronatijd zijn vanuit het ministerie extra gelden vrijgemaakt om achterstanden te bestrijden. Echter, “het ontbreekt  scholen vaak aan tijd om tot een praktische invulling te komen, die direct inzetbaar is”. Wij staan klaar om aan de slag te gaan. Eén telefoontje is genoeg.

Wat doen wij?

Wij richten ons op drie pijlers, namelijk leren, gedrag en begeleiding.

Gedrag

Soms laten kinderen gedrag zien waar je als ouder even geen antwoord op hebt. Je kind wordt bijvoorbeeld snel boos of slaapt slecht. Samen bekijken we het gedrag, en geven je inzicht in de emoties en gedachten die hieraan ten grondslag liggen.

Verder lezen

Leren

Soms gaat leren niet vanzelf. Remedial teaching is vakkundige hulp op maat voor leerlingen die vastlopen in hun leerproces. Wij sluiten aan bij het niveau van jouw kind en maken een plan op maat. Zo helpen we je kind om het plezier in leren terug te vinden.

Verder lezen

Begeleiden

Wij helpen kinderen zich in de juiste richting te ontwikkelen. Dat doen we door middel van het aanbieden van teamtrajecten aan pedagogische medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs. We bieden ook ondersteuning aan individuele kinderen.

Verder lezen

Aan de slag

Onze werkwijze is doelgericht en transparant. Wij werken met duidelijke doelen en maken een helder plan van aanpak. We stellen de onderwijsbehoeften van je kind centraal; wat heeft je kind nodig om zijn probleem op te lossen? Daarbij werken we samen met je kind, met jullie als ouders, en eventueel de leerkracht op school. We stimuleren, motiveren en leren vaardigheden aan.

laten we beginnen