Privacyverklaring Onderwijspraktijk Boeien Born

September 2018
Kerkstraat 23,
6121 LA Born

info@praktijkboeien.nl
06 – 36406627

Verwerking van uw gegevens als klant

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Behalve de AVG, is de beroepscode van beroepsvereniging LBRT van toepassing op het werk van Onderwijspraktijk Boeien Born en van invloed op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden vastlegd.

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Onderwijspraktijk Boeien Born als remedial teacher, trainer en leerkracht, een dossier aanlegt.

Het dossier dat Onderwijspraktijk Boeien Born aanlegt bevat persoonsgegevens van de leerling (naam, adres en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, school en groep/klas), aantekeningen over onderwijsbehoeften en eventueel gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Gegevens die Onderwijspraktijk Boeien Born vrijelijk van ouders/verzorgers gekregen heeft.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die eventueel voor de behandeling noodzakelijk zijn en die Onderwijspraktijk Boeien Born, na nadrukkelijke toestemming, heeft opgevraagd bij de school.

Beveiliging

Onderwijspraktijk Boeien Born doet haar best om de privacy van de leerlingen te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Onderwijspraktijk Boeien Born zorgvuldig omgaat met persoonlijke gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Onderwijspraktijk Boeien Born heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier.

Onderwijspraktijk Boeien Born werkt met een beveiligd digitaal leerlingdossier, maakt regelmatig een back-up van bestanden en installeert steeds de laatste versie‑update van de gebruikte software. Onderwijspraktijk Boeien Born zorgt ervoor dat de software optimaal beveiligd is.

Bewaartermijn

Volgens de AVG worden de gegevens in het leerlingdossier bewaard . Als het traject is afgesloten, worden de gegevens na drie maanden verwijderd.

Verwerking door derden

De gegevens uit het dossier kunnen ook gebruikt worden voor de financiële administratie, zodat Onderwijspraktijk Boeien Born of de boekhouder een factuur kan opstellen.

Met de boekhouder en de systeembeheerder heeft Onderwijspraktijk Boeien Born verwerkersovereenkomsten afgesloten. Wanneer er een datalek geconstateerd wordt, zal Onderwijspraktijk Boeien Born dit melden en ernaar handelen. Onderwijspraktijk Boeien Born heeft in de verwerkersovereenkomsten met leveranciers afgesproken dat zij tijdig informeren als er een datalek is geweest.

Verwerking van uw gegevens als website-bezoeker

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onderwijspraktijk Boeien Born bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • IP-Adres > 1 maand > technisch functioneren van website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onderwijspraktijk Boeien Born gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Onderwijspraktijk Boeien Born gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U kunt zich tevens afmelden via de link hieronder.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Vragen of direct aan de slag? Wij staan klaar voor je.